Waarom heb je geen relatie?

Lotte Ditzel | zaterdag 27 mei 2017

‘Hoe kan het dat jij geen relatie hebt, je bent zo leuk?’

‘Je moet niet zo kritisch zijn, zelf ben je toch ook niet zo perfect?’

‘Als je niet zo op zoek bent, komt de liefde vanzelf. Kan je het niet wat meer loslaten?’

Zomaar een greep uit het vat vol tegenstrijdigheden, waar je als single soms tegenaan loopt. Voor de duidelijkheid, je bent zó leuk dat het raar is dat jij geen relatie hebt. Toch ben je zeker niet perfect genoeg om al te kritisch te zijn. Het vinden van een geschikte partner is in veel ogen dé oplossing voor al je worstelingen, maar je moet daar niets voor doen, pas dan komt hij of zij vanzelf naar je toe. Doe je dat vervolgens en gebeurt er (nog) niks, dan begint het hele riedeltje weer van voren af aan. Het lijken vragen, die alleen nog maar meer vragen oproepen en waar je als single het antwoord schuldig op moet blijven. Zoals op zoveel levensvragen. Andersom denk je wel even twee keer na voordat je onbeantwoorde aangelegenheden als ‘waarom zijn wij eigenlijk hier op aarde?’ aanboort op een gezellig feestje toch? Hoe kan het dan dat je zulke lastige materie dan wel te pas en te onpas voor je kiezen krijgt als je geen relatie hebt? Schuilt het antwoord op deze prangende kwestie misschien wel ergens diep in jou? En betekent dat dat je er iets aan zou kunnen doen? In hoeverre ben je eigenlijk zelf verantwoordelijk voor het gegeven dat je nog alleen bent?

Een liefdevolle relatie met iemand die goed voor je is. Voor velen klinkt het als een ideaal en misschien ook wel voor jou. Je leven delen met die speciale ander als aanvulling op je bestaan, want dat we eerst gelukkig moeten zijn met onszelf, daar kan inmiddels niemand meer omheen.

Het probleem is alleen dat jij er in je eentje niks aan vindt. Je wil niet met jezelf zijn, je wil een relatie, net als de rest van alle stelletjes. Dat de liefde hard werken is, weet jij inmiddels als geen ander. Je date je helemaal suf. Het lot die jouw lot uit de loterij komt brengen kan immers overal toeslaan. Zo kritisch als vroeger ben je al lang niet meer, je doet enorm je best om in al je dates het potentieel te zien, want een relatie is nou eenmaal een keuze en jij hebt de keuze gemaakt dat je er een wil. Waarom koos die fantastische collega van je vorige werk dan uiteindelijk niet voor jou? Dat het je manager was, kon je nog wel managen. Net als dat je deze moest delen met een jeugdliefde, die ook al 15 jaar een rol speelde in dat toneelstuk. Want toneelspel was het, de relatie stelde geen fluit meer voor. Dat jij uiteindelijk aan het kortste eind zou trekken, viel je dan ook rauw op je dak. Jij was een veel betere catch! Je huidige date kan dat beamen, die is helemaal weg van je. Maar daar voel je dan weer niet zoveel voor. Althans minder dan voor je oude manager. Deze heeft ook een interessante baan, is uiterst charmant en ook nog eens aardig, toch is het voor jou niet genoeg. Je wil meteen voelen dat de ander het helemaal is. Daarbij ben je plotseling helemaal afgeknapt toen die dikke oorlellen je ineens opvielen. Het lijken wel twee dumplings.

Bovengenoemde voorbeeld is natuurlijk vrij extreem, maar wel degelijk op waarheid berust. Degene die jarenlang op een bezette collega bleef wachten en ondertussen afknapte op de te dikke oorlellen van een andere, eigenlijk best wel ideale match, bestaat echt. Dit geeft nog maar eens aan dat singles voor zichzelf de meest uiteenlopende redenen hebben waarom ze zich niet aan iemand willen binden. Op de vraag waarom iemand geen relatie heeft, is het dan ook lastig een eenduidig antwoord te formuleren. Wel liggen er een aantal factoren aan de basis. Volgens Amerikaanse bestseller auteur Mark Manson zijn je mate van zelfrespect, je verwachtingen en het kunnen omgaan met intimiteit drie belangrijke elementen voor succes in de liefde.

Het eerste uitgangspunt klinkt logisch. Een gezonde relatie is grotendeels gebaseerd op wederzijds respect. Behandel jij jezelf met respect, dan zullen anderen dit automatisch ook doen, simpelweg omdat jij iets anders niet toelaat. Zo blijf je niet alleen minder lang hangen in een relatie die niet goed voor je is, je weet degene die wel goed voor je zijn er ook makkelijker uit te pikken. Niet iedereen hoeft dan jouw droompartner te zijn, net als jij dat ook niet voor iedereen bent. Wie zichzelf respecteert, gaat uit van wat er is, in plaats van wat er zou moeten zijn.

Hoe zit het dan met je verwachtingen? Het is zeer waarschijnlijk dat degene met wie je je leven wil delen niet perfect is of niet blijkt te zijn na verloop van tijd. Het mooie hieraan is dat vergelijkbare en elkaar aanvullende imperfecties een fundament zijn voor intimiteit en romantiek. Als single doe je er dus verstandig aan om andermans onvolkomenheden te waarderen, net als die van jezelf en eventueel te verbeteren waar je kan (dat is iets anders dan verbloemen). Echter een voorname reden dat veel singles nog alleen zijn, is dat ze bij de eerste de beste dikke oorlel al de handdoek in de ring gooien. Ze houden er doorgaans behoorlijk hoge verwachtingen op na en zijn in de veronderstelling dat een toekomstige relatie hen perfectie gaat brengen, in de vorm van liefde, geborgenheid, veiligheid, respect en waardering. Maar zijn dit niet juist elementen die je van jezelf al moet hebben om een gezonde relatie aan te kunnen gaan?

Als je dan tot slot beschikt over die juiste mix van ingrediënten, moet je deze porties vervolgens wel op tafel leggen. In romantische relaties draait het om intimiteit en dan hebben we het niet alleen over intimiteit in de slaapkamer. Ben je in staat je kwetsbaar op te stellen en jezelf letterlijk en figuurlijk bloot te geven met al je (on)hebbelijkheden. Dit vergt namelijk niet alleen moed, je loopt immers het risico dat de ander afknapt, maar ook zelfkennis en bewustzijn. Om een intieme relatie te kunnen opbouwen met een ander, moet je in alle eerlijkheid bekend zijn met je eigen intiemste gedachten, angsten en (on)volmaaktheden. Een ander is niet perfect, maar zelf hoef je dit ook zeker niet te zijn.

Ben je kortom verantwoordelijk voor het niet hebben van een relatie? Als je single bent, kun je een relatie niet altijd één, twee, drie bestellen, ondanks alle (online) aanbiedingen. Wel kun je, heel cliché, verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent en hoe je met jezelf omgaat of je ontwikkelt. Zoek daarom uit wie je bent en houd van jezelf, net zoveel als van de ander. Verberg datgene wat je vindt of voelt niet. Haal die te dikke oor lellebel in jou naar boven en hang er desnoods een oorkonde in, waarop staat dat jij er bent en gezien moet worden. Investeren in jezelf levert je namelijk gegarandeerd een fijne relatie op. Is het niet met een ander, dan wel met de leukste versie van jouzelf!