Flirten, this is how you do it!

Lotte Ditzel | woensdag 03 juli 2019

Flirten is leuk maar hoe zorg je ervoor dat het leidt tot succes? Hoe zorg je ervoor dat je wordt aangesproken door die fijne man aan de bar? Of aan het telefoonnummer komt van die aantrekkelijke dame uit de sportschool? Relatiebemiddelingsbureau DTNG. zocht het voor je uit:  

Gevatte openingszin overschat

Flirten wordt vaak geassocieerd met gevatte opmerkingen en de manier waarop je praat. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde openingszinnen of grapjes die over en weer worden uitgewisseld als twee mensen elkaar zien zitten. Hoewel er ook zeker een hele belangrijke rol is weggelegd voor verbale communicatie in de liefde, draait het bij het maken van het allereerste flirtcontact grotendeels om lichaamstaal. Om indruk te maken is wat je zegt zonder woorden vele malen belangrijk dan mooie praatjes. Niet voor niets vullen praatjes geen gaatjes.  

Lachen of niet, een verschil van dag en nacht

Voor vrouwen geldt dat een eenvoudige, rechtdoorzee benadering volstaat wanneer ze wil flirten met een man. Onderzoek van Gueguen (2008) wees uit dat alleen al een simpele glimlach je slagingskans met een aanzienlijk percentage verhoogd. 

In het onderzoek werd een vrouwelijke deelneemster, die door andere mannen als gemiddeld aantrekkelijk was beoordeeld, naar een willekeurige bar gestuurd met de instructie om óf oogcontact te maken met de aanwezige (alleen zittende) mannen en twee seconden naar hen te lachen óf oogcontact te maken zonder te lachen. Wanneer de vrouw lachte werd ze 5 tot 6 keer zo vaak aangesproken dan wanneer ze niet lachte. Volgens de wetenschappers komt dit door het feit dat mannen vaak zoeken naar duidelijke signalen die aangeven dat een vrouw geïnteresseerd is of ervoor openstaat om benaderd te worden. Een dame die oogcontact maakt en lacht, geeft hiermee de meest onbetwistbare uitnodiging af volgens de studie. (meer hierover: https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/article/view/1796)

Vrouwen moeilijker te versieren dan mannen

Het lijkt erop dat het versieren van vrouwen voor mannen iets gecompliceerder in elkaar zit, maar het scheelt niet veel. Renninger, Wade, and Grammer (2004) onderzochten wat nou eigenlijk de aandacht trekt van vrouwen. In dit geval bezochten ze zelf een bar en observeerden de lichaamstaal en het gedrag van de aanwezige mannen.
Hoewel er meer voor nodig bleek dan alleen een glimlach kwam het gedrag van de succesvolle versierders dicht in de buurt van dat van de femme fatales. Net als de vrouwen maakten de mannen allereerst oogcontact. Maar in plaats van daarbij lief te lachen, lieten de mannen een krachtige en dominante lichaamstaal zien. Ze namen automatisch meer ruimte in door zichzelf groter te maken en meer te bewegen, net als dat ze hun vrienden ondertussen vaker vriendschappelijk op de schouder sloegen of doormiddel van andere aanrakingen lieten zien dat zij een leidende rol ofwel een wat speelsere rol hadden binnen de groep. De mannen met het meeste succes bij de vrouwen maakten grappen met hun vrienden, terwijl ze tegelijkertijd naar een vrouw keken. De achterliggende gedachte is dat mannen op deze manier het meest comfortabel lijken in hun omgeving, sociaal sterker zijn en meer zelfverzekerd. (voor het hele onderzoek: https://psycnet.apa.org/record/2004-21112-006

Je bent in gesprek, en dan?

Hij/zij is op je afgestapt en jullie drinken samen wat. De sfeer is goed, nu moet je doorpakken. Wat vraag je aan je flirt? (voor de leukste vragen kijk op: https://dtng.nl/lets-talk-about-de-10-leukste-vragen-voor-jouw-date/) En hoe gedraag je je?

Wanneer deze, volgens de wetenschap succesvolle, flirttechnieken uiteindelijk leiden tot een daadwerkelijk praatje, is het goed om te onthouden dat mensen bij beginnende sociale interactie vaak nog wat voorzichtig zijn, omdat ze de ander nog niet kennen. Wetenschappers Fennis & Stel (2011) zochten uit dat het eerste daadwerkelijk verbale contact een andere non verbale taal vereist dan wanneer twee individuen elkaar al langer kennen. 

Ken je elkaar kort dan zijn de gebaren, kleiner, preciezer en langzamer. Ook leun je eerder naar achter dan naar elkaar toe. Met deze kalme en gereserveerdere opstelling hou je rekening met de persoonlijke ruimte van de ander en wordt je als minder bedreigend ervaren.

Schop je het uiteindelijk verder en ben je de ander langzaam voor je aan het winnen, is het juist zaak niet te afstandelijk te blijven en een meer gretige aanpak te hanteren. Open en geanimeerde gebaren met snellere bewegingen worden gewaardeerd en je leunt naar elkaar toe in plaats van naar achter. Het flirten gaat over in kennis maken met elkaar.
Zit je hiermee goed, dan zul je dat merken aan de schouders van je gesprekspartner, die geleidelijk aan meer ontspannen. Ook wordt er meer en langer oogcontact gemaakt en mag je de ander subtiel aanraken. Tot slot wordt er behoorlijk wat afgelachen. So smile while you still have teeth!